Oytun Erbaş

İletişim

İletişim-resmi

Doktor

Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi
Fizyoloji AbD
Bornova İzmir 35100 Türkiye

e-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Telefon: 90 232 3901815

Diğer Bilgiler

 

İlgi alanları: Elektrofizyololoji (EMG, EEG, EKG), oksitosin, hastalıkların hayvan modellemesi, diyabetik komplikasyonlar (nöropati, retinopati), dejeneratif beyin hastalıkları (Parkinson) ve nöroproteksiyon

 

Ödüller:

 • 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (Mart 2012). Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü. Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G “Diyabetik Nöropatili sıçanlarda oksitosinin nöropati üzerine geri döndürücü etkilerinin elektrofizyolojik ve davranışsal olarak araştırılması”.

 • 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (Mart 2012). Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü. Oytun Erbaş.Sıçanlarda sepsis ile induklenen kritik hasta nöropatisi (KHPN) modelinde levetirasetam ve oksitosinin olası koruyucu etkilerinin elektromiyografi (EMG) ile araştırılması”

 

Devam Eden Projeler

 • OYTUN ERBAŞ , DİLEK TAŞKIRAN, ÖZLEM YILMAZ, ALTUĞ YAVAŞOĞLU, FATİH OLTULU, HÜSNİYE KAYALAR RAHMİ TOKER “Sıçanlarda oluşturulan yağlı karaciğer modelinde desferrioksamin, allopürinol, montelukast, metformin, atorvastatin, Phlomis leucophracta, Cynara scolymus ekstrelerinin yağlı karaciğer üzerine etkilerinin histolojik, biyokimyasal, sitokinerjik parametrelerle değerlendirilmesi” (Araştırma projesi)

  • Karaciğer yağlanması metabolik sendroma eşlik eden yaygın bir sorundur. Uzun dönemde kronik karaciğer hastalığına ve yetmezliğine sebep oabilir. Bu çalışmanın amacı yağlanma tedavinde etkili olabilecek ilaç araştırmalarına katkı sağlamaktır.

 

 • Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Levent Akman, Altuğ Yavaşoğlu, Dilek Taşkıran. “Sıçanlarda oksitosin, GLP-1 (Exenatid) ve östrojen replasmanının osteoporoz modelinde etkinliklerinin karşılaştırılması (Araştırma projesi)

  • Bu çalışmada amaç overektomi yapılıp cerrahi menaopoz oluşturulan sıçanlarda kemik kaybı üzeriene farklı ilaçların etkilerini kemik dansitometrisi ve histolojik olarak araştırmaktır.

 • Oytun Erbaş, Levent Akman, Gülnaz Şahin, Fatih Oltulu, Kenan Kirteke, Dilek Taşkıran, Ayşin Akdoğan, Ege Tavmargen, Erol Tavmargen,“ Overyan hiperstimulasyon sendromu (OHSS) modeli geliştirilen sıçanlarda tetrasiklin, oksitosin , sunitinib, cabergolinin etkilerinin histolojik ve vasküler permeabilite ile değerlendirilmesi.” (BAP projesi)

  • İnfertilite tedavisinde uygulanan ovulasyon induksiyonu sonucu OHSS gelişebilemekte ve hayatı tehdit etmektedir. Bu çalışmada maç OHSS modelinde profilaktik olabilecek ilaçları araştırmaktır.

  • Oytun Erbaş, A.Mete Ergenoğlu, Özgür YenielSıçanlarda oluşturulan Polikistik Over Sendromu modelinde oksitosinin over foliküli üzerine olan etkilerinin histopatolojik ve antioksidan (katalaz ve peroksidaz) parametrelerle değerlendirilmesi” (BAP projesi)

   • Polikistik over sendromu over rezervinde azalmaya neden olan yaygın bir patolojidir. Bu çalışmada amaç PCOS molinde over rezrvine korumaya yönelik ilaç araştırmaktır.

  • Oytun Erbaş, A.Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, Murat Ulukuş “Cerrahi menopoz modeli oluşturulan sıçanlarda vazomotor semptomların, endotel fonksiyonu ve aterogenez risk faktörleri üzerine etkilerinin histolojik, sitokinerjik parametrelerle değerlendirilmesi” (BAP projesi)

   • Menapoz sonrası sıcak basması sık görülen ancak fizyolojik yarar-zararı tam açıklanmamış bir durumu ifade etmektedir. Bu çalışmada amaç post-menapozal sıcak basmasının kardiyovasküler sistem üzerine etkilerini ortaya koymaktır.

  • Oytun Erbaş, Cumali Değirmenci, Dilek Taşkıran, Filiz Afrashi, Hüseyin Aktuğ, “Deneysel diyabetik retinopati oluşturulan sıçanlarda intravitreal ve sistemik uygulanan oksitosin, bavacizumab, losartan ve resveratrol’ ün retinopati üzerine etkilerinin histolojik ve oftalmoskopik olarak değerlendirilmesi” (BAP projesi)

   • Diyabetik retinoptai ve nöroptai diyabetin sık görülen komplikasyonlarıdır. Bu çalışmada amaç diyabetik retinopatide göz içi ve sistemik uygulanan ilaçların neovaskülarizasyonu önleyici etkilerini karşılaştırmaktır.

 • Oytun Erbaş, Serdar Demirgören. “Oksitosin ve blokerlerinin (atosiban) sıçanların farklı beyin bölgelerindeki (frontal korteks ve bazolateral amigdala) elektriksel aktivite üzerine etkilerinin, in-vivo spontan EEG aktivitesi üzerinde ve anksiyete modelinde araştırılması” (BAP projesi)

  • Oksitosin anksiyolitik olarak etki eden bir peptid hormondur. Bu çalışmada oksitosin ve blokerlerinin limbik etkilerini elektrofizyolojik olarak göstermektir.

 • Ersin Kuyucu, Oytun Erbaş, Bilal Gümüş, Melike Bedel Koruyucu, Fatih Oltulu, Osman Arslan Bora, Gonül Peker “Siyatik sinir kesisi yapılan sıçanlarda, oxytocin ve exenatid (GLP-1 analoğu)’ in sinir iyileşme üzerine olan etkilerinin EMG, stereolojik (stereomikroskop ile makroskopik izlem), davranışsal ve histolojik olarak gösterilmesi” (BAP projesi)

  • Bu çalışmada amaç peptid hormon ve agonistlerinin sinir iyileşmesi üzerine etkilerini ortaya koymaktır.

 • Oytun Erbaş, Levent Küçük, Hüseyin Günay, Dilek Taşkıran ,Yiğit Uyanıkgil, Erhan Coşkunol “Sıçanlarda oluşturulan siatik sinir kesisi modelinde oksitosin, PRP (platelet rich plazma) ve tetanus toksinin sinir iyileşmesi üzerine olası etkilerinin EMG, histolojik, davranışsal ve sitokinerjik olarak gösterilmesi” (Araştırma projesi)

  • Bu çalışmada amaç retrograd gidişi olan toksinlerin sinir iyileşmesi üzerine etkilerini ortaya koymaktır.

 • A.Özgür Yeniel, A.Mete Ergenoğlu, Oytun Erbaş, Yiğit Uyanıkgiil, İsmail Mete İtil, Niyazi Aşkar. “Sıçanlarda oluşturulan abdominal herni modelinde, PRP (platelet rich plazma) eklenmiş polipropilen mesh etkinliğinin bağ dokusu yapım ve yıkım markerları ve immünhistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi” (Araştırma projesi)

Tamamlanmış Projeler, “

 • Tülay Akman, Oytun Erbaş, Levent Akman, Uğur Yılmaz, “Sıçanlarda, pazopanib uygulaması sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması” (Araştırma projesi)

 • OYTUN ERBAŞ, MUSTAFA YILMAZ, FATİH OLTULU, ALTUĞ YAVAŞOĞLU, “Diyabetik nöropati geliştirilen sıçanlarda levetirasetam’ ın nöropati üzerine etkilerinin EMG (Elektromiyografi), histolojik ve davranışsal yöntemlerle değerlendirilmesi (Araştırma projesi)

 • Oytun Erbaş, Serdar Demirgören, Altuğ Yavaşoğlu, Gönül Peker “Sıçanlarda Streptozosin ile Oluşturulan Diyabetik Nöropati Modeli Üzerinde Oksitosin, Mesna ve Glutamin etkilerinin elektrofizyolojik ve histopatolojik olarak Araştırılması “(BAP projesi)

  • Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, “Sıçanlarda, rotenon ile oluşturulan Parkinson modelinde oksitosinin nöroprotektif etkilerinin davranışsal, striatumdan yazdırılan EEG ve histolojik olarak gösterilmesi” (Araştırma projesi)

  • Oytun Erbaş, A.Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Murat Ulukuş. “Sıçanlarda oluşturulan deneysel endometriozis modelinde resveratrol ve oksitosinin olası tedavi edici etkilerinin histolojik ve sitokinerjik (VEGF, IL-8R, TNF, CXCR3, MCP-1 ) parametreler ile değerlendirilmesi (BAP projesi)

 • Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G. “Oksitosinin anksiyeteli sıçanlardaki artmış amigdalar aktiviteyi baskılayıcı etkilerinin derin beyin EEG kaydı ile gösterilmesi” (Araştırma projesi)

 • Oytun Erbaş, “Sıçanlarda, ziprasidon uygulanması sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine, metoprolol ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması” (Araştırma projesi)

 • O.ERBAŞ, V.Evren , G.Peker “Oksitosinin pentilentetrazol ile oluşturulmuş konvülziyonu engelleyici etkisinin davranışsal ölçüm ve talamik EEG ile irdelenmesi” (Araştırma projesi)

 • Erbaş O, Bora S, “Sıçanlarda Tipik ve Atipik antipsikotiklerin bazolateral amigdala üzerindeki etkilerinin derin beyin kaydı EEG yöntemiyle karşılaştırılması (Tipik ve Atipik ayrımında yeni bir yöntem)”, (Araştırma projesi)

 • Gonca Mola, Oytun Erbaş, Vedat Evren, Dilek Taşkıran, Gönül Ö. Peker, Özlem A. Yılmaz, “Oksitosinin, gliya hücre kültüründeki trofik desteğinin ve rotenon ile endüklenen toksisiteyi önleyici etkisinin gösterilmesi” (Araştırma projesi)