YEAR 2

1: Introduction to Homeostasis

epdf

2: Cell Physiology and Basics of Life

epdf

3: Membrane Transport

epdf

4: Blood Physiology

epdf

5: Respiratory System Physiology

epdf

6: Circulation

epdf

7: Gastrointestinal System Physiology

epdf

8: Urinary System Physiology

epdf

9: Endocrine System Physiology - 1

epdf

9: Endocrine System Physiology - 2

epdf

9: Endocrine System Physiology - 3

epdf

9: Endocrine System Physiology - 4

epdf

9: Endocrine System Physiology - 5

epdf

10: Nervous System Physiology

epdf

 


2016 - 2017 Makeup Exam

Bütünleme sınavına girip başarısız olan öğrencilerin öğrenci işleri ile görüşüp olası tek ders ya da telafi sınavı hakkında bilgi alması gerekmektedir.