ege

Fizyoloji

 

♦ Fizyoloji yaşamın mantığını, canlının işleyişini araştıran bilim dalıdır. Moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar işlevi sorgular. İç ortam ve homeostaz kavramları, fizyolojik yaklaşımın temel ilkelerini belirler ve işlevlerin anlaşılmasında her düzeydeki etkileşimlerin önemini vurgular.

 

♦ Bağlantılı olarak, fizyoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılmaktadır. Anabilim dalımızda ağırlıklı olarak sinir sistemi ile ilgili çalışmalar yürütülmekte, bu çalışmalarda multidisipliner yaklaşımlara ve bütünsel bakış açısına büyük önem ve değer verilmektedir. Bu nedenle araştırmalarımızda moleküler verilerden davranışa kadar uzanan bir sürekliliğin sağlanmasına özen gösterilmektedir.

 

♦ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, değişik fakülte ve yüksek okullarda çok geniş bir yelpazede lisans dersleri verirken, diğer yandan Tıbbi Fizyoloji doktora eğitimi de vermektedir. Anabilim Dalımızın temel bilime gönül vermiş, soran, sorgulayan, merak eden, araştıran bireylerden oluşması en temel hedeflerimiz arasındadır.